Regulament

Detalii organizatorice

Student Analog Mania – Festival Internațional Studențesc

3 sectiuni – Fotografie, Film și Sunet, 23-29 octombrie 2017

Student Analog Mania este un eveniment care are ca scop promovarea artei analogice din domeniile fotografie, film și sunet.

În cadrul festivalului vor fi organizate expoziții de fotografie analogică, workshop-uri de tehnici fotografice istorice (cianotipie, Van Dyke, gumă bicromată etc), pinhole, fotografie argentică, virări etc., proiecții de fim pe peliculă, evenimente și workshop-uri de sunet, folosind tehnica analogică.

Sosirea participanților este programată în data de 23 octombrie 2017. Plecarea participanților este în data de 29 octombrie 2017.

Casa de Cultură a Studenților din Timișoara suportă cheltuielile de cazare și masă numai pentru participanții admiși și delegați de către instituțiile invitate.

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către fiecare instituție în parte.

Costurile aferente expedierii coletului cu lucrări către organizatori, revine în sarcina instituțiilor participante.

Fiecare instituție invitată va trimite maxim 10 lucrări pentru fiecare dintre cele trei medii artistice: fotografie, film și sunet.

Nu sunt impuse restricții asupra dimensiunilor lucrărilor.

General conditions

Student Analog Mania – International Student Festival

3 sections -Photography, Film and Sound, 23-29 October 2017

Student Analog Mania is an event that aims to promote analogue art in the fields of photography, film and sound.

Analog photography exhibitions, historical photographic workshops (cyanotype, Van Dyke, gum bichromate etc.), pinhole, fine art photography, toning, film screenings, soundevents and workshops will be organized for a week during the festival.

The arrival of the participants is scheduled for October 23, 2017. The departure of the participants is on the 29-th of October 2017.

The Timişoara Student Culture House only supports accommodation and meals for participants admitted and delegated by invited institutions.

Transport costs will be borne by each institution.

The costs of sending the package to the organizers are the responsibility of the participating institutions.

Each invited institution will send up to 10 works for each of three sections: photography, film and sound.

There are no restrictions on the size of the works.

student analog mania

Fiecare lucrare va fi însoțită de datele de identificare: nume, prenume autor, tehnică, dimensiuni, adresă instituție.

Fotografiile vor fi înrămate și ambalate corespunzător în vederea transportului.

Delegația fiecărei instituții poate fi formată din maxim 5 persoane.

Adresa de destinație este: Casa de Cultură a Studenților din Timișoara, Bd. Regele Carol I, nr. 9, cu mențiunea „Pentru Damian Diaconescu 0723.357.507”, iar lucrările trebuie să ajungă la destinație cel târziu până la data de 15 oct. 2017.

Fișele cu lucrări și participanți conform formularului atașat, vor fi trimise pe adresa de email ccs.timisoara@mts.ro , până la data de 7 oct. 2017.

Lucrările vor fi returnate până la data de 30 noiembrie 2017, iar costurile de curierat vor fi suportate de către organizatori.

10 iulie 2017 este data limită privind confirmarea participării la festival, la adresa de email menționată.

Pentru alte informații și operativitate, vă rugăm să contactați Compartimentul Cultural din cadrul instituției noastre (persoană de contact – referent foto Damian Diaconescu, tel. 0723.357.507) .

Festivalul nu are caracter competitiv.

Prin înscrierea la festival, organizatorii își rezervă dreptul de a folosi lucrările trimise în materiale promoționale, expoziții, audiții, proiecții.

Prin participarea dumneavoastă la festival, considerăm că acceptați în totalitate clauzele prevăzute mai sus.

Each work will be accompanied by the identification data: name, author’s name, technical, dimensions, institution address.

Photos will be framed and packed properly for transportation.

The delegation of each institution can be made up of a maximum 5 people.

The destination address is: Casa de Cultură a Studenților din Timișoara, Regele Carol I, nr. 9, with the mention “For Damian Diaconescu 0723.357.507”, the works must reach the destination by 15 oct. 2017.

The worksheets and participants info will be sent to analogmaniafestival@gmail.com by the 7th of October. 2017.

The works will be returned by November 30, 2017, and the courier costs will be borne by the organizers.

For international students 31 July 2017 is the deadline for confirmation of the festival’s participation at analogmaniafestival@gmail.com

For further information please contact us at analogmaniafestival@gmail.com contact person – Emil Kindlein, phone mobil: (+4)770.449.777.

The festival is not competitive.

By registering at the festival, the organizers reserve the right to use the sent works in promotional materials, exhibitions, auditions, projections.

By participating in the festival, we consider that you fully accept the terms set out above.